Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις συναλλαγές μέσω του κόμβου toochicevents.gr.

Το toochicevents.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ομόρρυθμης εταιρίας «ΚΟΝΤΟΥ Ε.-ΒΑΓΙΑΝΟΥ Δ. ΟΕ» με εμπορικό τίτλο «TOO CHIC EVENTS», ΑΦΜ: 801041215, Δ.Ο.Υ: Α’ Περιστερίου. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από το toochicevents.gr εγγράφως. Οιοδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

2. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

3. Εγγύηση

(α) Το toochicevents.gr παρέχει εγγύηση και εγγυάται προστασία και για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του, και τα οποία το toochicevents.gr μεταπωλεί)

(β) Το toochicevents.gr παρέχει εγγύηση και εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό που δημιουργήθηκε.

(γ) Ανωτέρα Βία Το toochicevents.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτης

Είστε υπεύθυνοι για:

(α) Την επιλογή Προϊόντος σας και την καταλληλότητα του για τους σκοπούς σας.

(β) Διαβάζετε αναλυτικά για το προϊόν που σας ενδιαφέρει (διαστάσεις του προϊόντος και τι εμπεριέχεται στην τιμή) . Η αναλυτική περιγραφή σας κατατοπίζει πλήρως.

(γ) Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την εταιρεία μας, εάν χρειάζεται.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων:

(α) Το toochicevents.gr σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα toochicevents.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία το toochicevents.gr τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας

(β) Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το toochicevents.gr, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του toochicevents.gr .

(γ) To toochicevents.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το toochicevents.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

(δ) Το toochicevents.gr δεσμεύεται ότι δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για κανένα λόγο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για δική του χρήση και με τη σύμφωνη γνώμη σας για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κλπ.

(ε) Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο toochicevents.gr.

(στ) Το toochicevents.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

(η) Το toochicevents.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. To toochicevents.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

5.Τροποποίηση των όρων του παρόντος:

To toochicevents.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

6.Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία:

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Άμφισσας. Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Άμφισσας.

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η εταιρεία TOO CHIC EVENTSKONTOY Ε.- ΒΑΓΙΑΝΟΥ Δ. ΟΕ δεν αποδέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτική κάρτα απ΄ ευθείας μέσω του site της. Αντ' αυτού σας καλούμε να προβείτε στις πληρωμές τόσο των προκαταβολών όσο και των εξοφλήσεων σας μόνο μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης, ή χρήσης Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας (αυτοπροσώπως στα καταστήματά μας) ή Αντικαταβολής.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.toochicevents.gr αφορά είδη που χρειάζονται κατασκευή ή επεξεργασία ή ειδική κοπή ή στολισμό ή είναι ειδικά κατά παραγγελία είδη.

Οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής κι αν επιλέξετε, για να οριστικοποιήσετε την παραγγελία σας απαιτείται 40% προκαταβολή του συνόλου της, εάν αυτή ξεπερνά τα 100, ενώ η εξόφληση του υπολοίπου περιγράφεται παρακάτω κατά περίπτωση.


Μόλις γίνει η κατάθεση θα πρέπει να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικώς στο 2100 10 33 80 είτε με e-mail στο toochicevents@gmail.com ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην προετοιμασία της.

 

Οι καταθέσεις των προκαταβολών γίνονται στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς στην Πειραιώς, Eurobank και στην Εθνική τράπεζα (κοιτάξτε παρακάτω). Κατά την κατάθεση της προκαταβολής ζητήστε οπωσδήποτε από τον υπάλληλο της τράπεζας να γράψει στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμο που αντιστοιχεί στην παραγγελία που κάνατε.

 

Μετά την κατάθεσή σας, για να προχωρήσει η παραγγελία σας ταχύτερα, πρέπει να μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής στο toochicevents@gmail.com

Η φόρμα διαβιβάζεται αυτόματα στο λογιστήριό μας και έτσι η παραγγελία σας προχωράει ακόμα πιο γρήγορα. Το καταθετήριο της τράπεζας έχει την ισχύ απόδειξης είσπραξης για τα χρήματα που εισέπραξε η εταιρία μας από εσάς και για τον λόγο αυτό πρέπει να το φυλάξετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

 1. Με πληρωμή στο κατάστημα: Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας, μπορείτε να εξοφλήσετε είτε με μετρητά (για ποσά έως 499) είτε με χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας (εξαιρούνται οι κάρτες Diners Club & American Express). Για ποσά άνω των 499€ είναι απαραίτητη η εξόφληση μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. 
 2. Με αντικαταβολή: Αν έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, μπορείτε να εξοφλήσετε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας.
  Το 
  κόστος χρέωσης της αντικαταβολής είναι 2,5€ επιπλέον ανά δέμα ανεξαρτήτου ποσού παραγγελίας. Για ποσά έως 100 ευρώ απαιτείται κατάθεση του συνόλου της αξίας της παραγγελίας σας. Για ποσά άνω των 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή 40% του συνόλου της αξίας της παραγγελίας σας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται παρακάτω και εξόφληση του υπολοίπου κατά την παράδοση με αντικαταβολή. 
 3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να πληρώσετε με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Για ποσά έως 100 ευρώ απαιτείται κατάθεση του συνόλου της αξίας της παραγγελίας σας. Για ποσά άνω των 100 ευρώ απαιτείται 40% προκαταβολή για να οριστικοποιήσετε την παραγγελία και το υπόλοιπο εξοφλείται πριν την αποστολή. Σε κάθε περίπτωση κατά την κατάθεση, παρακαλούμε να αναφέρετε στην αιτιολογία/παρατηρήσεις το ονοματεπώνυμο που μας δόθηκε κατά την παραγγελία σας. Σύμφωνα με την πολιτική του καταστήματος η παραγγελία σας αποστέλλεται μετά την λήψη αντιγράφου της πληρωμής, το οποίο μπορείτε να στείλετε με e-mail στο toochicevents@gmail.com.

 

Οι αγορές με ηλεκτρονικές συναλλαγές π.χ. μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό (είτε μέσω τραπέζης είτε μέσω e-banking) ανήκουν στην κατηγορία "πλαστικού χρήματος" και σας βοηθούν να "χτίσετε" το αφορολόγητο ποσό σας.
Αρχειοθετήστε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας μαζί με την απόδειξη λιανικής που θα σας αποστείλουμε με την παραγγελία σας.
Για μεταφορές χρημάτων σε δικαιούχους της
ίδιας τράπεζα δεν υπάρχουν τραπεζικά έξοδα.
Για μεταφορές χρημάτων προς άλλη τράπεζατα τραπεζικά έξοδα (προμήθειες κλπ) επιβαρύνουν τον καταθέτη.

Για να μεταφέρετε το ποσό της παραγγελίας σου μέσω e-banking άλλης τράπεζας χρειάζεται να επιλέξετε το πεδίο “Επιβάρυνση με τα έξοδα όλων των τραπεζών – ένδειξη (OUR)”.

 

 Σημαντική σημείωση προς διευκόλυνσή σας:
Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τον αριθμό της παραγγελίας σας στα πεδία “Κωδικός Ταυτοποίησης συναλλαγής” ή “Αιτιολογία (για τον δικαιούχο)” στο
e-banking ή στο καταθετήριο.

Για παράδειγμα αν η παραγγελία σας είναι η 32008, θα πρέπει να γράψετε “32008 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ” (μπροστά τον αριθμό παραγγελίας και μετά το Επίθετο Όνομα). Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ακόμα πιο γρήγορα και σωστότερα η ταυτοποίηση της παραγγελίας σας.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός Λογαριασμού: 5046.0937.05465
IBAN: GR51 0172 0460 0050 4609 3705 465
SWIFT BIC: PIRBGRAA
Δικαιούχος: ΚΟΝΤΟΥ Ε.-ΒΑΓΙΑΝΟΥ Δ. ΟΕ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK:
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0417.00.0100352629
IBAN: GR8702604170000000100352629
SWIFT BIC: ERBKGRAA
Δικαιούχος: ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Μ.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός Λογαριασμού: 
154/322731-65
IBAN: GR22 0110 1540 0000 1543 2273 165
SWIFT BIC:  ETHNGRAA
Δικαιούχος: ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

*Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιμη για χώρες του εξωτερικού και την Κύπρο.

 

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό:

 

Οι πληρωμές από άλλες χώρες του εξωτερικού και την Κύπρο γίνονται μόνο με κατάθεση σε κάποιον απ’ τους αναγραφόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας το “SWIFT BIC” της εκάστοτε τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση κατά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε αναφέρετε στην αιτιολογία/παρατηρήσεις το ονοματεπώνυμο που μας δόθηκε κατά την παραγγελία σας.

-Για ποσά έως 100 ευρώ απαιτείται κατάθεση του συνόλου της αξίας της παραγγελίας σας.

-Για ποσά άνω των 100 ευρώ απατείται 40% προκαταβολή για να οριστικοποιήσετε την παραγγελία σας, ενώ το υπόλοιπο το εξοφλείτε πριν την αποστολή.

-Σύμφωνα με την πολιτική του καταστήματος η παραγγελία σας αποστέλλεται μετά τη λήψη αντιγράφου πληρωμής της εξόφλησης, το οποίο μπορείτε να μας το αποστείλετε με e-mail στο toochicevents@gmail.com

 

*Σημαντική σημείωση προς διευκόλυνσή σας:


Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τον αριθμό παραγγελίας σας στα πεδία “Κωδικός Ταυτοποίησης συναλλαγή” ή Αιτιολογία (για τον δικαιόχο) στο e-banking ή στο καταθετήριο.

Για παράδειγμα αν η παραγγελία σας είναι η 32008, θα πρέπει να γράψετε “32008 ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ” (μπροστά τον αριθμό παραγγελίας και μετά επίθετο-όνομα). 

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ακόμη πιό γρήγορα και σωστά η ταυτοποίηση της παραγγελίας σας.

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε οτι σε όλες τις παραγγελίες εντός και εκτός Ελλάδος δεν υπολογίζεται το μεταφορικό κόστος στο ηλεκτρονικό σας καλάθι.

Το κόστος των μεταφορικών διαμορφώνεται αναλόγα με τον όγκο και το βάρος του δέματός σας.

Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ένας απ’ τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς ή στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, προκειμένου να σας ενημερώσει για το κόστος των μεταφορικών.

 

Όλες οι αποστολές μας γίνονται με την “ΕΛΤΑ courier. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή βάρους προτείνουμε για δικό σας όφελος να αποσταλούν τα προιόντα σας με “μεταφορική εταιρεία Αθηνών” που εξυπηρετεί στην περιοχή σας, κατόπιν συνενόησης.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΛΤΑ COURIER:
-Για δέματα 
έως 2kg το κόστος των μεταφορικών είναι 3.10
-Για δέματα έως 4kg το κόστος των μεταφορικών είναι 5
-Αποστολή με αντικαταβολή 2,50
*για κάθε επιπλέον κιλό 0,90/kg
*επίδοση δέματος από την courier το Σάββατο υπολογίζετε επιπλέον κόστος 3,80/τμχ
*επίδοση δέματος σε 
προκαθορισμένη ώρα και ημέρα υπολογίζετε επιπλέον κόστος 3,80/τμχ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ με ΕΛΤΑ COURIER:


Προσκλητήρια: 3,10
Μαρτυρικά: 3,10€
Παπούτσια: 3,10€
Ρούχα: από 3,10€ έως 5€

Αξεσουαρ: 3,10
Είδη πάρτυ: από 3,10€ έως 5€
Λαδόπανα: 5€
Δωράκια: από 3,10€ έως 5€
Μπομπονιέρες: από 10€
Σετ κουμπάρου: από 5€
Κουφέτα: από 3,10€

Πακέτα βάπτισης: από 20€

*Σε κάθε περίπτωση μόλις πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, ένας απ’ τους συνεργάτες μας θα επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για το ακριβές κόστος του δέματός σας.

 

Ενδεικτικό κόστος αποστολής με μεταφορική εταιρία.

Για δέματα τα οποία είναι εκτός τυποποιημένων διαστάσεων και βάρους, το κόστος θα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε μεταφορική εταιρία.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Την ημέρα που πραγματοποιείται η αποστολή της παραγγελίας σας λαμβάνετε e-mail με τον αριθμό φορτωτικής τους δέματος. Με αυτόν το αριθμό μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του δέματος έως την παραλαβή του εάν επιλέξετε παράδοση με την ΕΛΤΑ courier. Αν το δέμα σας αποστέλλεται με μεταφορική εταιρία θα σας ενημερώνουμε για τον χρόνο παράδοσης και το κόστος με mail.

Ενδεικτικός χρόνος παράδοσης με ΕΛΤΑ COURIER:
Αποστολές εντός Αττικής: Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Αποστολές εκτός Αττικής: Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές: Παράδοση σε έως 3 ημέρες.
Αποστολές στο εξωτερικό: Κατόπιν συνεννόησης.

Αποστολή με μεταφορική εταιρία:
-
Κατόπιν συνεννόησης

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η αποστολή γίνεται με τις υπηρεσίες EMS ή SPM των ΕΛΤΑ courier (το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη και υπολογίζεται βάση βάρους του δέματος). Επειδή αυτή η υπηρεσία δεν δέχεται αντικαταβολές, η εξόφληση θα πρέπει να γίνει ημέρα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων (υπολογίστε και τις μέρες που μεσολαβούν μέχρι να εμφανιστεί το έμβασμα σας στο λογαριασμό μας).

Την ημέρα που πραγματοποιείται η αποστολή της παραγγελίας σας λαμβάνετε e-mail με τον αριθμό φορτωτικής τους δέματος με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του προς εσάς. Αντιγράψτε τον αριθμό φορτωτικής στο αντίστοιχο πεδίο στο site του μεταφορέα https://www.ems.post/tracking.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιχείρηση "Too chic events" ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του δέματος σας λόγω απεργιών ή άσχημων καιρικών συνθηκών.

 

Αποστολές στην Κύπρο:

Οι αποστολές στην Κύπρο γίνονται με την EMS Express Mail με παράδοση 2-5 εργάσιμες ημέρες με τις χρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • 0,5 kg ή ογκομετρικά: 17€
 • 1 kg ή ογκομετρικά: 18€
 • 1,5 kg ή ογκομετρικά: 19€
 • 2 kg ή ογκομετρικά: 20€
 • 3 kg ή ογκομετρικά: 21€
 • 4 kg ή ογκομετρικά: 24€
 • 5 kg ή ογκομετρικά: 26€
 • 6 kg ή ογκομετρικά: 28€
 • 7 kg ή ογκομετρικά: 30€
 • 8 kg ή ογκομετρικά: 32€
 • 9 kg ή ογκομετρικά: 33€
 • 10 kg ή ογκομετρικά: 35€

*Για περισσότερα κιλά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

-Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή βάρους προτείνουμε, για δικό σας όφελος, να αποσταλούν τα προιόντα σας με ΕΛ.ΤΑ (από 4 έως 6 ημέρες).
Οι χρεώσεις αναφέρονται στον επίσημο κατάλογο των ΕΛ.ΤΑ και μπορείτε να ενημερωθείτε από εκέι: www.elta.gr.


Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ένας απ’ τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τον τρόπο και το κόστος των μεταφορικών.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι αποστολές σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται με την EMS Express Mail με παράδοση 2-5 εργάσιμες ημέρες με τις χρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • 0,5 kg ή ογκομετρικά: 28€
 • 1 kg ή ογκομετρικά: 30€
 • 1,5 kg ή ογκομετρικά: 32€
 • 2 kg ή ογκομετρικά: 33€
 • 3 kg ή ογκομετρικά: 37€
 • 4 kg ή ογκομετρικά: 41€
 • 5 kg ή ογκομετρικά: 44€
 • 6 kg ή ογκομετρικά: 48€
 • 7 kg ή ογκομετρικά: 51€
 • 8 kg ή ογκομετρικά: 55€
 • 9 kg ή ογκομετρικά: 59€
 • 10 kg ή ογκομετρικά: 62€

*Για περισσότερα κιλά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

-Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή βάρους προτείνουμε, για δικό σας όφελος, να αποσταλούν τα προιόντα σας με ΕΛ.ΤΑ (από 4 έως 6 ημέρες).
Οι χρεώσεις αναφέρονται στον επίσημο κατάλογο των ΕΛ.ΤΑ και μπορείτε να ενημερωθείτε από εκέι: www.elta.gr.


Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ένας απ’ τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τον τρόπο και το κόστος των μεταφορικών.

 

 

Παρακαλούμε σημειώστε:

Η επιχείρηση TOO CHIC EVENTS KONTOYEΒΑΓΙΑΝΟΥ Δ ΟΕ, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του δέματος σας λόγω απεργιών ή άσχημων καιρικών συνθηκών.Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.


 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα προϊόντα μας αποτελούνται από ένα και μοναδικό κομμάτι σαν δείγμα στα φυσικά μας καταστήματα ή σε προϊόν καταλόγου συνεργαζόμενης εταιρείας, γι’ αυτό τον λόγο δεν είναι εφικτό να αποσταλούν δείγματα.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

 

Μέσα από την σελίδα μας www.toochicevents.gr: Διάλεξε το αγαπημένο σου προϊόν και προχώρησε στα βήματα όπως σε καθοδηγεί το site. (Βλέπε οδηγίες αγοράς βήμα-βήμα)

Με e-mail στο toochicevents@gmail.com: Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας όλο το 24ωρο, κάθε μέρα. Σε αυτή την περίπτωση αφού λάβουμε την παραγγελία σας ένας εκπρόσωπος από το τμήμα πωλήσεων θα έρθει σε επαφή μαζί σας (μέσω email) ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία και να σας αποσταλούν τα προϊόντα. Απαντούμε στα μηνύματα όσο πιο σύντομα μπορούμε και το αργότερο εντός 2 ημερών.

Τηλεφωνικώς: Αν δεν σας βολεύει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 2100103380 όλες τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 10.00 το πρωί μέχρι 14.00. Σημειώστε τους κωδικούς των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και για να σας βοηθήσει να παραγγείλετε.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.
Δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού.

 

 • Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τα χρώματα ή τα νούμερα (όπου υπάρχουν) και τις ποσότητες που χρειάζεστε, σύμφωνα με την ελάχιστη ποσότητα που αναφέρεται σε κάθε είδος.

 • Στο πεδίο “διαθεσιμότητα”, αναφέρεται ενδεικτικά ο χρόνος παράδοσης προϊόντος απ’ την ημέρα της παραγγελίας σας.

 • Αν όντας μέσα στο καλάθι σας θελήσετε να αλλάξετε ποσότητες στα είδη που επιλέξατε, θυμηθείτε να πατήσετε το κουμπί «Επαναϋπολογισμός».

 • Προχωρήστε στο ταμείο και συμπληρώστε σωστά όλα τα στοιχεία σας στη γλώσσα της χώρας που βρίσκεστε (όχι greeklish).

 • Επιλέξτε το φορολογικό παραστατικό που θέλετε (Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο)

 • Αν η διεύθυνση αποστολής είναι διαφορετική από την διεύθυνση χρέωσης, θα σας ζητηθεί αμέσως παρακάτω να συμπληρώσετε τη νέα διεύθυνση αποστολής των εμπορευμάτων, αφού αποεπιλέξετε την αντίστοιχη επιλογή.

 • Συνεχίστε και επιλέξτε τον τρόπο αποστολής.

 • Συνεχίστε και επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής.

 • Στο πεδίο «Σημειώσεις για την παράδοση / παρατηρήσεις» μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε μήνυμα κρίνετε ότι είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

 • Ολοκληρώστε την παραγγελία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί « Αποστολή Παραγγελίας».

Αφού λάβουμε την παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, είτε ηλεκτρονικά στο email σας είτε τηλεφωνικά στο νούμερο που δηλώσατε, για να συνεννοηθούμε μαζί σας για την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας σας, το κόστος των μεταφορικών και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση χρειαστεί.
Στην περίπτωση που δεν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά, μπορείτε να μας το επισημάνετε στο πεδίο των σημειώσεων.

Εάν θελήσετε να ακυρώσετε την ηλεκτρονική σας παραγγελία, μπορείτε να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά είτε με email ή απλώς να μας το πείτε όταν επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση.

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σε όλες τις παραγγελίες εντός και εκτός Ελλάδος δεν υπολογίζεται το μεταφορικό κόστος μέσα στο ηλεκτρονικό σας καλάθι. Για το κόστος αυτό θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας.

 

Σύντομα ένας απ’ τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!